KongsbergKnekken 2023 går lørdag 5. august. Start fra Kirketorget kl. 11.00. Frammøte fra kl 0900, påmelding skjer ved frammøte. Startkontigent kr 300.   Kongsbergknekken er for veterankjøretøyer opp til 1993. Motorsykler og tyngere kjøretøyer er velkommen. NB Alle kjøretøyer må være registrert. (Ikke prøveskilt)

Barneoppgaver med premiering til de yngste i bilen og fine premier til de med høyest poengsum.  Premieutdeling i målområdet.

Det er kiosk og toaletter i start/målområdet.

 

Årets løypetrase blir som følger: Fra kirketorget gjennom sentrum opp Drammensveien til Volmax på Basserudåsen for post 1.

Så går turen inn Lurdalen og post 2. Videre kjører vi gjennom Lampeland sentrum til og post 3 som ligger på Stemningsmoen.

Så er det over Toskje bru og tar vestsiden ned til Svene, her kjører vi over Grettefossbru og følger østsida ned til Svene pukkverk for post 4.

Deretter går ferden mot Kongsberg hvor post 5 er ved Kongsberg Automotive og så er det gjennom Kongsberg sentrum over Nybrua og inn til målgang på kirketorget.

Velkommen til ett flott løp i naturskjønne omgivelser!