Hei alle KAS medlemmer.
Styret har besluttet og gjennomføre Kongsbergknekken 2021. Den vil gå av stabelen lørdag 14. august fra Kirketorget som vanlig.
Kongsbergknekken ledes av Knut Sommerstad og Sæbjørn Nærø.
For å kunne dra dette i land er vi avhengig av at medlemmer stiller opp til dugnad. Vi trenger mannskaper til poster, parkering og innsjekking.
Det vil også være behov for litt dugnad fredags kveld for rigging på Kirketorget, det er unnagjort på en par timer. Det blir ingen kiosksalg denne gangen grunnet hensynet til pandemien.
De av dere som kunne tenke dere å bli med på denne dugnaden sender mail til:
Knut Sommerstad: knut.sommerstad@gmail.com eller mobil 996 33 295
Sæbjørn Nærø: sabjorn@frisurf.no eller mobil 951 65 260
For at Kongsbergknekken 2021 skal lykkes er vi avhengig av dugnad fra dere.
Mvh
Geir Olsen
Sekr.