Da er klubbens postadresse og  mail-adresse lagt inn. Du finner det under:”Kontakt oss” 
som nå ligger i nedtreksmenyen under ”Om oss”