Det innkalles herved til årsmøte i Kongsberg Automobilselskap mandag 14.
februar 2022 kl 1900 på Lågendalsmuseet.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av dagsorden

3. Konstituering, valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å
underskrive protokollen

4. Årsberetning for 2021

5. Regnskap for 2021

6. Fastsettelse av kontingent 2022

7. Innkommende forslag

8. Valg

Etter det seremonielle blir det servert pizza som tradisjonen tilsier.
Forslag til årsmøte må være styre i hende innen 10. februar for å skulle bli med på årsmøtet under punkt 7. Innkomne forslag.
Styret tar forbehold om utviklingen i smittevernet og til en hver tid gjeldende regler for smittevern fra myndighetene.
Vel møtt alle sammen.
For styret i KAS
Geir Olsen
Sekr.