På årsmøtet i Kongsberg Automobilselskap ble det besluttet at kontingenten skulle stå uendret for 2020.
Vi ber samtlige medlemmer å betale inn medlemskontingent kr. 250,- til bankkonto 2250.67.56980
Betalingsfristen er 15.3.2020

                                                                                              KAS-logo.png

Årsskriftet har jeg nå pakket 147 stk. Ronald har hentet ca. 35.
Vis vi skal sende de resterende 112 pr post vil porto komme opp i kr.5 040,-
Foreslår at vi avventer til neste møte for å se om det kommer flere som kan ta med seg Årsskriftet sitt.

mvh
Geir Olsen
Sekr.