Kjære felles veteranbilentusiaster!

Etter to år med avlysninger av vårt løp pga. pandemien, har vi de siste to årene opplevd et betydelig redusert antall deltakere sammenlignet med tidligere. Vi håper derfor at mer fokus på markedsføring vil gjøre at vi når frem til enda flere kvinnelige veteranbilførere som ønsker å bli med på et hyggelig og morsomt arrangement i august! (Mannlige kartlesere og passasjerer er hjertelig velkomne!) I den forbindelse håper vi på deres hjelp med å spre vedlagte annonse – enten internt i klubben eller eventuelt om dere har et medlemsblad. Vi har dessverre ikke budsjett til å betale for annonsering, og må derfor anmode om at dere kan hjelpe oss vederlagsfritt – som et bidrag til å øke interessen for veteranbil også hos kvinner – og gjerne også hos yngre kvinnelige førere.

Vi åpner påmeldingen til neste års løp allerede 1. mars, og det er derfor ønskelig at annonsen evt. blir tatt med i neste nummer av klubb-bladet, slik at man allerede nå kan starte planleggingen av sesongen 2024.

Vi er takknemlige for all hjelp.

Med vennlig hilsen

Synnøve Haagenrud

Greta Molanders Æresklubb

Trykk for å lese:

 

Annonse 2024