Det var kreative nisser før i tida også!

God Jul til alle medlemmer  med familier i Kongsberg Automobilselskap.