Nytt fra LMK 1/2019.

Nytt fra LMK 1/2019. LMK og WaterCircles Norge har forlikt tvisten. Konflikten mellom LMK og WaterCircles Norge har pågått gjennom et lengre tidsrom. Dette til tross for at LMK og WaterCircles ikke lenger har et samarbeid. Denne saken har lagt beslag på mye av tiden til Administrasjonen og Styret i LMK, samtidig som en rettslig [...]

Av | 18. februar, 2019|Nyheter|

Årsmøtereferat.

Årsmøtet ble avholdt mandag 11. februar med 48 medlemmer tilstede. Ronald tok rollen som ordstyrer og ledet årsmøtet. Pål Kjeldsberg ble valgt som referent. Årsberetningen ble lest av Bjørn Sand. Bjørn Wennberg kommenterte at sommerturen til Røros ikke var tatt med her. Jon Aase gikk igjennom regnskapet, dette ble godkjent uten kommentarer. Medlemskontigenten blir uendret, [...]

Av | 12. februar, 2019|Nyheter|

Årsmøte i Kongsberg Automobilselskap.

Styret i Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte i storsalen på Laagdalsmuseet, mandag 11. februar kl. 19:00 Saksliste: 1.      Godkjenning av innkalling 2.      Årsberetning 3.      Regnskap, og revisjon 4.      Fastsettelse av medlemskontingent 5.      Valg 6.      Innkomne saker Etter avsluttet årsmøte serveres tradisjonen tro pizza [...]

Av | 3. februar, 2019|Nyheter|

Valgkomiteen i LMK søker kandidater til Styret i LMK.

Valgkomiteen i LMK søker kandidater til Styret i LMK.   Landsmøtet i LMK finner sted 30.03.2019, og Valgkomiteen i LMK søker forslag på kandidater til Styret i LMK.   Om du eller din klubb har aktuelle kandidater, vennligst sett deg/dere i kontakt med Valgkomiteen i LMK så snart som mulig. Denne har i 2018/2019 bestått [...]

Av | 30. januar, 2019|Nyheter|

Landsmøtet i LMK 2019 avholdes 30.03.2019.

Landsmøtet i LMK 2019 avholdes 30.03.2019.   Landsmøtet i LMK avholdes lørdag 30.03.2019 på Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Tidsrammen er satt til 09.00-16.00.   Vi minner om at fristen for å sende inn saker til behandling, jfr. LMKs vedtekter § 10, må være LMK i hende innen 31.01.2019. Innkalling og saksliste [...]

Av | 30. januar, 2019|Nyheter|

Årsmøte mandag 11. februar.

Årsmøte Styret i Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte på Laagdalsmuseet, mandag 11. februar kl. 19:00 Fra vedtektene: Årsmøte avholdes i februar måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 2 (to) uker før møtet ved utsendelse av dagsorden. Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemskontingent, valg, samt innkomne saker fra medlemmene (disse [...]

Av | 20. januar, 2019|Nyheter|

Medlemsmøte mandag 14.1.

Vi var 54  som møtte på årets første medlemsmøte for å høre Tore H. Wiik fortelle om gjennfunnede gamle veier.  Han hadde en flott presentasjon om emnet med stillbilder ispedd med korte filmsnutter med fengende musikk. Jeg å innrømme at jeg ble litt misunnelig på hvordan han la fram stoffet på en fin måte. Klar [...]

Av | 15. januar, 2019|Nyheter|

Meldemsmøte mandag den 14.1.

Vi var 54 som møtte på årets første medlemsmøte for å høre Tore H. Wiik kåsere om gamle riksveier. Vi fikk en meget godt dokomentert framsyning av en rekke veistubber som kan være de drøm å kjøre på for oss med gamle biler. Jeg må innrømme at jeg ble litt misunnelig på måren han prensanterte [...]

Av | 15. januar, 2019|Nyheter|

Motorkonvoien 2019

Motorkonvoien 2019 blir årets store arrangement. Skjer i forbindelse med åpningen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen. KAS har reservert 10 rom fra 7/6 til 9/6 på Lillehammer Station Hotell. Pris for 2 netter i dobbeltrom inkl. frokost kr. 2180,- Henvendelse Ronald på tlf 915 24 505 Først til mølla gjelder. Kommer tilbake om hvordan [...]

Av | 8. januar, 2019|Nyheter|

Her er det muligheter for en fin tur.

Hei Kongsberg Automobilselskap, Kva med ein køyre tur til flotte Sogn i 2019? På Walaker Hotell set me pris på alle som tar vare på tradisjonar og gamle skikkar, dette er noko som ofte går igjen med dei som er litt øve gjennomsnittet interesse for veterankøyretøy.   Til alle med veterankøyretøy vil me på Walaker [...]

Av | 3. januar, 2019|Nyheter|