Nytt fra LMK 01/20.

  Sikkerhet og personlig ansvar. «Vi har selv et personlig ansvar for å holde kjøretøyene våre i orden». Dette var en ordlyd som kom opp gjentatte ganger under LMKs Temakonferanse i januar. Etterdønningene etter den tragiske dødsulykken på Rjukan i 2018, hvor fem menneskeliv gikk tapt i en veteranbil, har fremdeles ikke lagt seg. Vi [...]

Av | 20. februar, 2020|Nyheter|

Referat fra årsmøtet 2020.

Formann Ronald åpnet årsmøtet med å ønske velkommen, deretter fulgte vi sakslista med Ronald som ordstyrer, Pål Kjeldsberg som referent og til å bevitne protokollen: Gunnar Tveten og Knut Gunnar Lie. Sider sekretæren var fraværende leste Knut Sommerstad årsberetningen. Knut bemerket at denne var noe mangelfull. Kasserer Jon Aase leste årsrengskapet. Dette ble godkjent etter [...]

Av | 10. februar, 2020|Nyheter|

Norgesløpet VossaRudl’n

Køyretøyhistorisk Klubb Voss Dalsmoen 49 5709 VOSS 26.01.2020 Kontonummer klubben: 9581 20 56965 Kontonummer VossaRudl’n: 9581 20 70100 E-post klubben: post@khkv.no E-post VossaRudl’n: rudln@khkv.no E-post leiar: stigkare@hotmail.com Internett: www.khkv.no E-post sekretær: rk.traa@online.no Organisasjonsnummer: 993 923 419 Køyretøy Historisk Klubb Voss inviterer til Norgesløpet VossaRudl'n fredag 30. mai 2020 Me inviterer til veteranhelg på Voss i [...]

Av | 26. januar, 2020|Nyheter|

Påmelding til Norgesløpet og Vossarulten

http://www.khkv.no/?p=579&fbclid=IwAR1laSFfLNYmDclmDblxohu3N4MyGtscPI1R-LYt3SEdXTSQMYOcl4i-z90

Av | 24. januar, 2020|Nyheter|

Årsmøte i Kongsberg Autombilselskap.

Årsmøte Årsmøte avholdes i februar måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 2 (to) uker før møtet ved utsendelse av dagsorden. Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemskontingent, valg, samt innkomne saker fra medlemmene (disse må være styret i hende minst 1 uke i forveien). Voteringer skal avgjøres ved vanlig flertall. [...]

Av | 20. januar, 2020|Nyheter|

KAS Januarmøte 13. januar 2020.

Denne januarmandagen hadde ca. 50 av våre medlemmer funnet veien til Laagdalsmuseet. Presis kl.19:00 kunne formannen presentere Per Olav Rolund som sammen med en turkamerat skulle presentere inntrykk fra Goodwood Festival of Speed i England. Dessverre  ble det ingen optimal løsning når det gjaldt oppkopling av datautstyr, slik at presentasjonen ble noe amputert. Etter noe [...]

Av | 15. januar, 2020|Nyheter|

Medlemsmøter i KAS 2020.

Godt Nytt År! Medlemsmøte mandag 13.januar kl 1900 i storsalen på Laagdalsmuseet. Per Olav Rolund forteller om Goodwood Festival of Speed. Medlemsmøte mandag 10.februar kl 1900 i storsalen på Laagdalsmuseet. Generalforsamling. Det serveres pizza og mineralvann. Valgkomiten ønsker at det melder seg ett frivillig medlem til å ivareta posten som styremedlem. ( Vi anser at [...]

Av | 2. januar, 2020|Nyheter|

God Jul.

God Jul og ett riktig Godt Nytt År til alle medlemmer i Kongsberg Automobilselskap! Hilsen styret i KAS.

Av | 29. desember, 2019|Nyheter|

Vi ønsker alle medlemmer av KAS en fredfylt jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle medlemmer av KAS en fredfylt jul og et godt nytt år! Takk for godt samarbeid i året som har gått.   Hilsen alle på Lågdalsmuseet og Labromuseene.     e    

Av | 16. desember, 2019|Nyheter|

Nytt fra LMK 8/2019.

  Styret i LMK ønsker å sette ned medlemskontingenten til klubbene. Medlemskontingenten til LMK ble på Landsmøtet 2018, etter initiativ fra flere LMK-klubber, hevet fra 20 kroner pr. medlem til 35 kroner pr. medlem. Mye av dette var relatert til de økonomiske utfordringene LMK befant seg i knyttet til en forestående rettsak mot vår tidligere [...]

Av | 12. desember, 2019|Nyheter|