About Pål Kjeldsberg

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Pål Kjeldsberg has created 196 blog entries.

Medlemsmøte mandag 11. mars

Medlemsmøte mandag 11. mars Denne kvelden hadde ca. 45 forventningsfulle karer funnet veien til Laagdalsmuseet. Det var Per Ole Buxrud som pratet om sitt og familiens forhold til motorsykler og motorsport gjennom 100 år, og da spesielt Speedway. Alt vel dokumentert med fotografier. Det ble redegjort om tur til Volvo-fabrikken 13. november. Denne turen har [...]

Av | 12. mars, 2019|Nyheter|

Medlemsmøte mandag 11. mars klokken 1900.

Hei alle KAS medlemmer. På medlemsmøte 11.mars kommer Per Ole Buxerud og holder foredrag. Som tittel har han valgt : 100 ÅRS MOTORSYKKEL - FAMILIEHISTORIE OG MIN MOTORHISTORIE Det blir servert rosinboller og kaffe og selvfølgelig blir det utlodding . Lågdalsmuseet kl 19.00 Vel møtt ! Kongsberg Automobilselskap

Av | 26. februar, 2019|Nyheter|

Ny utgave av reisebeskrivelse Skagentur 2019.

Siste oppdatering av sommerturen 2019. Klikk på linken under for å åpne: Reisebeskrivelse tur til Skagen 2019 rev 2019-02-20

Av | 20. februar, 2019|Nyheter|

Beklagelse.

Kongsberg Automobilselskap ved sekretæren, beklager at Frode Holm ikke ble nevnt i omtalen av Gardermoen-turen i siste utgave av årsskriftet. Det var Frode som hadde tatt initiativet til turen, og hadde stått for planleggingen og gjennomføringen av turen! Uten slike initiativ og slik innsats blir livet i KAS ensformig og forutsigbart! Vi har et håp [...]

Av | 18. februar, 2019|Nyheter|

Nytt fra LMK 1/2019.

Nytt fra LMK 1/2019. LMK og WaterCircles Norge har forlikt tvisten. Konflikten mellom LMK og WaterCircles Norge har pågått gjennom et lengre tidsrom. Dette til tross for at LMK og WaterCircles ikke lenger har et samarbeid. Denne saken har lagt beslag på mye av tiden til Administrasjonen og Styret i LMK, samtidig som en rettslig [...]

Av | 18. februar, 2019|Nyheter|

Årsmøtereferat.

Årsmøtet ble avholdt mandag 11. februar med 48 medlemmer tilstede. Ronald tok rollen som ordstyrer og ledet årsmøtet. Pål Kjeldsberg ble valgt som referent. Årsberetningen ble lest av Bjørn Sand. Bjørn Wennberg kommenterte at sommerturen til Røros ikke var tatt med her. Jon Aase gikk igjennom regnskapet, dette ble godkjent uten kommentarer. Medlemskontigenten blir uendret, [...]

Av | 12. februar, 2019|Nyheter|

Årsmøte i Kongsberg Automobilselskap.

Styret i Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte i storsalen på Laagdalsmuseet, mandag 11. februar kl. 19:00 Saksliste: 1.      Godkjenning av innkalling 2.      Årsberetning 3.      Regnskap, og revisjon 4.      Fastsettelse av medlemskontingent 5.      Valg 6.      Innkomne saker Etter avsluttet årsmøte serveres tradisjonen tro pizza [...]

Av | 3. februar, 2019|Nyheter|

Valgkomiteen i LMK søker kandidater til Styret i LMK.

Valgkomiteen i LMK søker kandidater til Styret i LMK.   Landsmøtet i LMK finner sted 30.03.2019, og Valgkomiteen i LMK søker forslag på kandidater til Styret i LMK.   Om du eller din klubb har aktuelle kandidater, vennligst sett deg/dere i kontakt med Valgkomiteen i LMK så snart som mulig. Denne har i 2018/2019 bestått [...]

Av | 30. januar, 2019|Nyheter|

Landsmøtet i LMK 2019 avholdes 30.03.2019.

Landsmøtet i LMK 2019 avholdes 30.03.2019.   Landsmøtet i LMK avholdes lørdag 30.03.2019 på Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Tidsrammen er satt til 09.00-16.00.   Vi minner om at fristen for å sende inn saker til behandling, jfr. LMKs vedtekter § 10, må være LMK i hende innen 31.01.2019. Innkalling og saksliste [...]

Av | 30. januar, 2019|Nyheter|

Årsmøte mandag 11. februar.

Årsmøte Styret i Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte på Laagdalsmuseet, mandag 11. februar kl. 19:00 Fra vedtektene: Årsmøte avholdes i februar måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 2 (to) uker før møtet ved utsendelse av dagsorden. Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemskontingent, valg, samt innkomne saker fra medlemmene (disse [...]

Av | 20. januar, 2019|Nyheter|