Årsmøteprotokoll for 2020.

Formann Ronald ønsket velkommen til forsinket årsmøte i Kongsberg Automobilselskap.

Innkalling til årsmøtet ble godkjent.

Ronald Andreassen ble valgt som ordstyrer og Geir Olsen som referent. Til å bevitne protokollen Vidar Grønli og Arild Sten-Halvorsen.

Antall medlemmer til stede: 37.

Siden pandemien satt en stopper for årsmøte som KAS holder i februar ble årsberetning, regnskap og revisors beretning sendt ut i februar på e-post til alle medlemmer. Disse ble derfor ikke lest opp på nytt, men spurt om noen hadde merknader til dem.

Årsberetning 2020 ble godkjent.

Regnskap 2020 ble godkjent.

Medlemskontingenten blir uendret, kr 250.

Innkommendeforslag: Det var ett innkomment forslag til å støtte sykehusklovnene med 50 000 kroner. Dette ble enstemmig godkjent.

Formann, kasserer og varamann er på valg. Alle tok gjenvalg.

Styrets sammensetning blir:

Formann Ronald Andreassen.

Sekretær Geir Olsen.

Kasserer Jon Aase.

Styremedlem Sæbjørn Nærø.

Varamann Knut Sommerstad.

Valgkomite Pål Kjeldsberg og Bjørn Sand.

Etter at Knut Sommerstad og Sæbjørn Nærø har hatt ansvaret for Kongsbergknekken i 16 år ønsket de nå avløsning. Magne Bævre ble spurt om å overta noe han svarte ja på med litt betenkning. Han ønsker selvsagt å få med en til. Knut og Sæbjørn setter i sammen en liten dreiebok om hva som må gjøres når, slik at det er lettere for etterkommere å huske alt. Knut og Sæbjørn blir også med som støtte kontakter til neste års Kongsbergknekk.

Årsmøtet ble avsluttet med brus og pizza.

Kongsberg, 13. september 2021.

 

Vidar Grønli (s)                                                                                    Arild Sten-Halvorsen (s)

Geir Olsen (s) referent