Årsmøtet for 2014 ble avholdt på Lågdalsmuseet 9. februar. Det møtte 45 medlemmer.
Ronald ble valgt som møteleder, Pål som skribent og Geir Olsen og Klaus Nærø til å bevitne møteprotokollen.
Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer.
Medlemskontingenten forblir uendret.
Alle som var på valg tok gjenvalg.
Det ble stemt over om vi skal arrangere Norgesløpet 2017. 37 av medlemmene svarte JA, så vi sender inn søknad og oppretter nødvendige komiteer for å kunne gjennomføre arrangementet.
Kvelden ble avsluttet med pizza.

Pål Kjeldsberg sek