Til medlemmer i Kongsberg Automobilselskap.
 
Det innkalles herved til forsinket (grunnet covid-19) årsmøte i Kongsberg Automobilselskap mandag 13. september 2021 kl 1900 på Lågendalsmuseet.
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Konstituering, valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å
underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2020 ( sendt ut på mail 28. 01.21)
5. Regnskap for 2020 (sendt ut på mail 15. 05.21)
6. Fastsettelse av kontingent 2021 ( sendt ut på mail 28.01.21)
7. Innkommende forslag
8. Valg (sendt ut på mail 28.01.21)
Etter det seremonielle blir det servert pizza som tradisjonen tilsier.
Dette blir et litt amputert årsmøte siden covid-19 har styrt vår fremdrift. Årsmøtet avholdes jo i februar men det lot seg dessverre ikke gjøre denne
gangen
For å bøte litt på dette er Årsberetning, kontingent, regnskap og valg sendt ut på mail til alle medlemmer med ønske om tilbakemelding hvis noen var
uenig eller hadde kommentarer. Styret har ikke mottatt noe.
Velkommen til alle våre KAS medlemmer.
For styret i KAS
Geir Olsen
Sekr.