Til medlemmer i Kongsberg Automobilselskap.

 

Det innkalles herved til årsmøte for 2022 i Kongsberg Automobilselskap mandag 13. februar 2023 kl 1900 på Lågendalsmuseet.

 

Dagsorden:

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Konstituering, valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning for 2022
  5. Regnskap for 2022
  6. Fastsettelse av kontingent 2023
  7. Innkommende forslag
  8. Valg av styrerepresentanter etc

 

Styret ber om at de som har noen forslag som skal tas opp på årsmøtet må sende det inn slik at styret har det senest 6.2.2023.

 

Etter det seremonielle blir det servert pizza som tradisjonen tilsier.

 

Legger ved revidert regnskap og revisors beretning.

Velkommen til alle våre KAS medlemmer.

Mvh

Geir Olsen

Sekr.

Trykk på linken for å åpne.

2022 Årsregnskap signert (1)