55 medlemmer deltok på årsmøtet den 8. februar. Formannen åpnet møtet med å presentere 3 nye medlemmer. Innkalling og dagsorden ble godkjent,

Formann Ronald ble valgt til møte-leder og sekretær Pål til referent. Katrine Leirmo Heiberg og Bjørn Wennberg ble valgt til å bevitne protokollen.

Medlemskontingenten forblir uforandret på kr. 250,-.

Årsberetningen ble lest opp av sekretæren, uten kommentarer fra salen.

Regnskapet, som viste et pent overskudd ble gjennomgått av kasserer Jon Aase og godkjent uten kommentarer.

Sekretær og styremedlem hadde frasagt seg gjenvalg og disse ble erstattet som følger:

Sekretær:              Bjørn Sand

Styremedlem:      Sæbjørn Nærø  (tidligere varamedlem)

Varamedlem:      Knut Sommerstad

Ny valgkomite:   Halvor Thorsdalen og Pål Kjeldsberg

Ellers ble det ingen ytterligere endringer i rekkene.

Det hadde kommet inn forslag fra Frode Holm om å opprette Æresmedlemskap. Dette ble vedtatt med 39 stemmer.

Styret foreslo at følgende skal gjelde: Æresmedlemmet betaler ikke kontingent, men må betale for seg og ledsager ved alle klubbens arrangementer.

Dette ble vedtatt med 33 stemmer.

 

Etter årsmøtet informerte Bjørn Wennberg om at det fortsatt er 4 (dobbelt)rom (av 49) ledig på Sommerturen til Danmark, så det ennå ikke for sent å melde seg på. (Se info om Sommerturen for påmelding)

Kvelden ble avsluttet med Pizza og utlodning.

Pål Kjeldsberg (sekr.)